Menu

Årsmelding for Urskog forts venner 2021

Godkjent på årsmøte 01.09.22

Org nr.: 923 232 982

Ved årsmøte 17.06.21 ble følgende styremedlemmer gjenvalgt: Ragnar Heide, leder, Dagfinn Lunner, sekretær, Rolf Barry-Berg og Jens-Kristian Waaler som styremedlemmer. Ragnar Heide har ivaretatt kassererfunksjonen.

Styrets arbeid

Styret har søkt å ivareta fortets interesser på beste måte. Styret har løpende kontakt via e-post ogtelefon. Styret er en pådriver overfor fortets eier, Aurskog-Høland kommune, om blant annetvedlikeholdsoppgaver.

Aktiviteter ved fortet

Fortet er et friluftsmuseum og arena for kultur, læring og frivillighet.

Fortet besøkes av privatpersoner samt ulike lag og foreninger. Fast årlig bruker er "Den kulturelleskolesekken". Venneforeningen har inntrykk av at det er mye besøk på fortet.

Venneforeningen vedlikeholder og utvikler Urskog forts hjemmeside på internett. Nettadressen er www.urskogfort.net som det er trafikk på. Via hjemmesiden kommer spørsmål om fortet ogforespørsler om guiding som venneforeningen besvarer. En spesiell takk til styremedlemmer som harutført guideoppdrag i 2021.

På grunn av pandemien (covid-19) har det ikke vært gjennomført noe arrangement på fortet i regi avvenneforeningen i 2021.

Økonomi

Venneforeningen hadde pr. 31.12.21 kr. 21.025 innestående i Aurskog Sparebank.

Økonomien er basert på medlemskontingent og foreningsstøtte fra Aurskog Sparebank. Aurskogpensjonistforening har vært medlem i 2021.

Foreningen har nå fått Vipps, vårt vippsnummer er: 615077

Medlemmer

Foreningen hadde ved utgangen av året 8 betalende medlemmer. Det kan arbeides mer med årekruttere flere medlemmer.Grunnen til så lite rekrutering sviktende medlemskontingent er fjorårets Covid-19 problematikk.