Menu

Referat fra årsmøte 30.06.20

Urskog forts venner

REFERAT FRA ÅRSMØTE I URSKOG FORTS VENNER 2020

Dato: 30. juni 2020

Møtetid: 19.00 – 20.15

Sted: Urskog fort

Tilstede: Ragnar Heide, Jens-Kristian Waaler, Bjørg Hemer, Rolf Barry-Berg, Leiv Egner, Ellen Karine Egner og Dagfinn Lunner.

Leder Ragnar Heide ønsket velkommen.

1. Konstituering.

Innkallingen ble godkjent.Som ordstyrer og møtesekretær ble valgt henholdsvis Ragnar Heide og Dagfinn Lunner.Som protokollunderskrivere ble valgt Jens-Kristian Waaler og Ellen-Karine Egner.Elektronisk godkjenning per e-post godtas.

2. Årsmelding 2019.

Årsmeldingen ble godkjent med rettelser og tilføyelser som framkom i møtet.

3. Regnskap 2019.

Regnskapet ble godkjent. Foreningen hadde per 31.12.19 kr. 15.356,19 i Aurskog Sparebank.

4. Valg

Følgende valg ble foretatt (gjenvalg på samtlige):

- som leder ble gjenvalgt Ragnar Heide

- som sekretær ble gjenvalgt Dagfinn Lunner

- som styremedlem ble gjenvalgt Rolf Barry-Berg

- som styremedlem ble valgt Jens-Kristian Waaler

5. Innkomne forslag.

a) Rolf Barry Berg foreslo at det åpnes VIPS-konto som blant annet kontingenten kan betales over.

b) Dagfinn Lunner foreslo at det kjøpes inn to benker som plasseres foran kommandantboligen. Disse vil ta seg pent ut sammen med den nymalte kommandantboligen. Forslagene ble bifalt.

6. Kontingentfastsettelse 2020

Det foreslås ingen forhøyelse av kontingentene:-

enkeltmedlemmer kr. 100

- foreningsmedlemsskap kr. 250

- bedriftsmedlemsskap kr. 500

7. Planer for 2020.

Ragnar Heide sa at koronapandemien har satt en stopper for publikumsaktiviteter, og det kan ikke påregnes at vi kan ha noe arrangement i 2020.Det bør derfor satses på et større arrangement i 2021.

Rolf Barry-Berg foreslo at det også kunne legges til rette for møter med historiefortellinger fra livet rundt fortet.Ragnar Heide foreslo at skuespillere fra 2005-oppsetningen ?Urskog fort og krigen som aldri kom? kunne sette opp og spille enkelte tablåer.

Rolf Barry-Berg foreslo at hans notat ?Urskog fort – et ledd i frigjøringen fra Sverige? tas inn på hjemmesiden under fanen historie.

Ragnar Heide fortalte om arbeider som er gjort siste år ved Urskog fort i regi av Aurskog-Høland kommune:

- På vollen er kanonene flyttet opp på ramper slik at kanonhjulene ikke står på bakken

- Det er bekostet nytt tak og nye takrenner på kommandantboligen

- Innvendig er kommandantboligen vasket ned og flere av gulvene er blitt malt

- Nytt toalett og vask er montert på badet/toalettet

- Nå pågår utvendig maling av kommandantboligen.

Årsmøtet ga honnør til Aurskog-Høland kommune for utførte vedlikeholdsoppgaver, og til Ragnar Heide for sitt engasjement for Urskog fort.

Ragnar Heide påpekte at venneforeningen som tidligere påtar seg guideoppdrag etter behov.

Avslutningsvis bidro Jens-Kristian Waaler med historier om ingeniørkaptein Michael Lie som var byggeleder under oppføringen av Urskog fort i 1902.Historiene er basert på brev fru ingeniørkaptein Lie sendte til Michaels foreldre; forfatteren Jonas Lie og frue Thomasine.

Dagfinn Lunner - Møtereferent

Jens-Kristian Waaler - Protokollunderskriver

Ellen-Karine - Egnerprotokollunderskriver