Menu

Årsmelding for Urskog forts venner 2019

Godkjent på årsmøte 30. juni 2020

Org nr.: 923 232 982

Ved årsmøte 29. april 2019 ble følgende styremedlemmer gjenvalgt:
Ragnar Heide, leder, Dagfinn Lunner, sekretær, Rolf Barry-Berg og Jens-Kristian Waaler som styremedlemmer. Ragnar Heide har ivaretatt kassererfunksjonen.

Styrets arbeid

Styret har søkt å ivareta fortets interesser på beste måte. Styret har løpende kontakt via e-post og telefon. Styret er en pådriver overfor fortets eier, Aurskog-Høland kommune, om blant annet vedlikeholdsoppgaver.

Aktiviteter ved fortet

Fortet er et friluftsmuseum og arena for kultur, læring og frivillighet. Fortet besøkes av privatpersoner samt ulike lag og foreninger. Fast årlig bruker er ?Den kulturelle skolesekken?. Venneforeningen har inntrykk av at det er mye besøk på fortet. Venneforeningen vedlikeholder og utvikler Urskog forts hjemmeside på internett. Nettadressen er www.urskogfort.net som det er trafikk på. Via hjemmesiden kommer spørsmål om fortet og forespørsler om guiding som venneforeningen besvarer. En spesiell takk til styremedlemmer som har utført guideoppdrag i 2019.

Økonomi

Venneforeningen hadde pr. 31.12.19 kr. 15.356,19 innestående i Aurskog Sparebank. Økonomien er basert på medlemskontingent og foreningsstøtte fra Aurskog Sparebank. Av bedrifter er Telemark kildevann, Aurskog tannlegesenter og Aurskog Sparebank medlemmer. MedlemmerForeningen hadde ved utgangen av året 15 betalende medlemmer. Medlemmene er fordelt på enkeltpersoner, bedrifter og foreninger. Det kan arbeides mer med å rekruttere flere medlemmer.