Menu

Referat fra årsmøte 29.04.19

Urskog forts venner

REFERAT FRA ÅRSMØTE I URSKOG FORTS VENNER 2017

Dato: 29. april 2019

Sted: Urskog fort

Tilstede: Ragnar Heide, Rolf Barry-Berg, Jens-Kristian Waaler, Brita Toverud, Ellen Karine Egner, Leiv Egner og Dagfinn Lunner.
Fra Aurskog-Høland Rotaryklubb: Vidar Øverby og Steinar Sundby

Leder Ragnar Heide ønsket velkommen.

1.Konstituering.

Innkallingen ble godkjent, men det ble beklaget at formell innkalling ikke var blitt sendt ut på forhånd.

Som ordstyrer og møtesekretær ble valgt henholdsvis Ragnar Heide og Dagfinn Lunner.
Som protokollunderskrivere ble valgt Jens-Kristian Waaler og Dagfinn Lunner.

2. Årsmelding 2018.

Årsmeldingen ble godkjent med rettelser som framkom i møtet, og vedlegges protokollen.

3. Regnskap 2018.

Regnskapet ble godkjent. Foreningen hadde per 31.12.18 kr. 11.235,68 i Aurskog Sparebank.

4. Valg

Følgende valg ble foretatt:

-som leder ble gjenvalgt Ragnar Heide

-som sekretær ble gjenvalgt Dagfinn Lunner

-som styremedlem ble gjenvalgt Rolf Barry-Berg

-som styremedlem ble valgt Jens-Kristian Waaler

-A-H Rotary klubb inviteres fast til styremøter/årsmøter.

5. Innkomne forslag.

Ingen innkomne forslag.

6. Kontingentfastsettelse for 2019

Kr. 100 for enkeltmedlemmer
Kr. 250 for lag/foreninger
Kr. 500 for bedrifter.

7. Planer for 2019

Tidligere forslag fra Rolf Barry Berg om å legge til rette for besøk fra Forsvarsmuseets venner og Norges Kulturvernforbund til omvisning på fortet må utsettes på grunn av at Forsvarsmuseets venner er opptatt med annet arrangement.

Ragnar Heide foreslo at venneforeningen i år tilbyr tur til Basma festning som et åpent arrangement. Turen legges via A-H Bygdetun Hemnes eller Kurøen Hemnes for servering.