Menu

Referat fra årsmøte 05.04.2018

Urskog forts venner

REFERAT FRA ÅRSMØTE I URSKOG FORTS VENNER 2017

Dato: 05. april 2018

Sted: Urskog fort

Tilstede: Ragnar Heide, Rolf Barry-Berg. Jens-Kristian Waaler. Vidar Øverby (fra Aurskog-Høland Rotaryklubb) og Dagfinn Lunner.

Leder Ragnar Heide ønsket velkommen.

Møtet startet med befaring av kasernens peisestue som i løpet av fjoråret var utbedret med ny peis, nye sofaputer og slipt gulv. Venneforeningen bemerket at arbeidet var tilfredsstillende utført og at den nå fint kan leies ut.

1.Konstituering.

Innkallingen ble godkjent.

Som ordstyrer og møtesekretær ble valgt henholdsvis Ragnar Heide og Dagfinn Lunner.

Som protokollunderskrivere ble valgt Jens-Kristian Waaler og Dagfinn Lunner.

2. Årsmelding 2017.

Årsmeldingen ble godkjent med rettelser som framkom i møtet.

3. Regnskap 2017.

Regnskapet ble godkjent. Foreningen hadde per 31.12.17 kr. 14. 732.19 i Aurskog Sparebank.

4. Valg

Følgende valg ble foretatt:

-som leder ble gjenvalgt Ragnar Heide

-som sekretær ble gjenvalgt Dagfinn Lunner

-som styremedlem ble gjenvalgt Rolf Barry-Berg

-som styremedlem ble valgt Jens-Kristian Waaler

-A-H Rotary klubb inviteres fast til styremøter/årsmøter.

5. Innkomne forslag.

Ingen innkomne forslag.

6. Planer for 2018

Ragnar Heide foreslo at vi arrangerer en gratis korpskonsert med etterfølgende omvisning på fortet og med en enkel servering. Tidspunkt en søndag i løpet av sommeren.

Tidligere forslag fra Rolf Barry Berg om å legge til rette for besøk fra Forsvarsmuseets venner og Norges Kulturvernforbund til omvisning på fortet søkes gjennomført i 2019. Rolf Barry-Berg tilbyr seg å guide om fortets historie. Deltakerne vil ogsa bli invitert til en kortere fagmilitær diskusjon om fortets strategiske betydning og stridsutholdenhet. Det foreslås en enkel servering.

Ragnar Heide foreslo at scenen som ble bygget i forbindelse med Spillet om Urskog fort og krigen som aldri kom søkes vedlikeholdt av hensyn til arrangementer. Det anmodes om at kommunen påtar seg denne oppgaven.