Menu

Årsmelding for Urskog forts venner 2018

Godkjent på årsmøte 29. april 2019

Ved årsmøte 5. april 2018 ble følgende styremedlemmer gjenvalgt:
Ragnar Heide, leder, Dagfinn Lunner, sekretær, Rolf Barry-Berg og Jens-Kristian Waaler som styremedlemmer. Ragnar Heide har ivaretatt kassererfunksjonen.

Styrets arbeid
Styret har søkt å ivareta fortets interesser på beste måte. Styret har løpende kontakt via e-post og telefon.

Aktiviteter ved fortet
Fortet er et friluftsmuseum og arena for kultur, læring og frivillighet.

Fortet besøkes av privatpersoner samt ulike lag og foreninger. Fast årlig bruker er "Den kulturelle skolesekken".

Venneforeningen vedlikeholder og utvikler Urskog forts hjemmeside på internett. Nettadressen er www.urskogfort.net som det er trafikk på. Via hjemmesiden kommer spørsmål om fortet og forespørsler om guiding som venneforeningen besvarer. En spesiell takk til Rolf Barry-Berg og Jens-Kristian Waaler for utførte guideoppdrag i 2018.

I august 2018 arrangerte venneforeningen Fortets Dag med korpskonsert med RSS Brass, militærhistorisk foredrag ved Rolf Barry-Berg om Urskog forts militære betydning samt en 1814 utstilling i peisestuen.

Aurskog-Høland Rotary Klubb har stått utenomhusarbeider.

Økonomi
Venneforeningen hadde pr. 31.12.18 kr. 11.235,68 innestående i Aurskog Sparebank.
Økonomien er basert på medlemskontingent og foreningsstøtte fra Aurskog Sparebank.

Medlemmer
Foreningen hadde ved utgangen av året 13 betalende medlemmer. Medlemmene er fordelt på enkeltpersoner, bedrifter og foreninger. Det kan arbeides mer med å rekruttere flere medlemmer.