Menu

Årsmeldinger for Urskog forts venner 2017

Godkjent på årsmøte 5. april 2018

Ved årsmøte 27. april 2017 ble følgende styremedlemmer gjenvalgt:
Ragnar Heide, leder, Dagfinn Lunner, sekretær, Rolf Barry-Berg og Jens-Kristian Waaler som styremedlemmer. Ragnar Heide har ivaretatt kassererfunksjonen.

Styrets arbeid
Styret har søkt å ivareta fortets interesser på beste måte. Styret har løpende kontakt via e-post og telefon.


Aktiviteter ved fortet
Fortet er et friluftsmuseum og arena for kultur, læring og frivillighet.

Fortet besøkes av privatpersoner samt ulike lag og foreninger. Fast årlig bruker er "Den kulturelle skolesekken".


Venneforeningen vedlikeholder og utvikler Urskog forts hjemmeside på internett. Nettadressen er www.urskogfort.net som det er trafikk på. Via hjemmesiden kommer spørsmål om fortet og forespørsler om guiding som venneforeningen besvarer. En spesiell takk til Rolf Barry-Berg og Jens-Kristian Waaler for utførte guideoppdrag i 2017.

I løpet av sommeren 2017 er kasernen pusset opp med blant annet nye puter til møblene. Peisestuen fremstår nå i en fin stand og kan leies ut til blant annet lag og foreninger. I kommandantboligen er det blitt vann av god kvalitet i kranene etter at det er blitt boret etter vann.

Aurskog-Høland Rotary Klubb har som i tidligere år tatt seg av vedlikehold av utomhusarealene vår og høst. Klubben har satt i gang restaurering av hovedporten med tilhørende gjerde som ventes ferdig i 2018.

4 H Aurskog har satt i gang et prosjekt med å restaurere dammen ved fortet slik at gjengroing ikke skjer.

Økonomi
Venneforeningen hadde pr. 31.12.17 kr. 14.732,19 innestående i Aurskog Sparebank.

Økonomien er basert på medlemskontingent og foreningsstøtte fra Aurskog Sparebank.

Medlemmer
Foreningen hadde ved utgangen av året 15 betalende medlemmer. Medlemmene er fordelt på enkeltpersoner, bedrifter og foreninger. Det kan arbeides mer med å rekruttere flere medlemmer.