Menu

Referat fra årsmøte 27.04.17

Urskog forts venner

REFERAT FRA ÅRSMØTE I URSKOG FORTS VENNER 2017

Dato: 27. april 2017

Sted: Urskog fort

Tilstede: Ragnar Heide, Jens-Kristian Waaler, Vidar Øverby (fra Aurskog-Høland Rotaryklubb) og Dagfinn Lunner.

Leder Ragnar Heide ønsket velkommen.

Før årsmøtet ble satt var det ett minutts stillhet for medlem Ingrid Toveruds bortgang.

1. Konstituering.

Innkallingen ble godkjent.

Som ordstyrer og møtesekretær ble valgt henholdsvis Ragnar Heide og Dagfinn Lunner.

Som protokollunderskrivere ble valgt Jens-Kristian Waaler og Dagfinn Lunner.

2. Årsmelding 2016.

Årsmeldingen ble godkjent.

3. Regnskap 2016.

Regnskapet ble godkjent. Foreningen hadde per 31.12.16 kr. 11.749,49 i Aurskog Sparebank.

4. Valg

Følgende valg ble foretatt:

-som leder ble gjenvalgt Ragnar Heide

-som sekretær ble gjenvalgt Dagfinn Lunner

-som styremedlem ble gjenvalgt Rolf Barry-Berg

-som styremedlem ble valgt Jens-Kristian Waaler

-A-H Rotary klubb inviteres fast til styremøter/årsmøter.

5. Innkomne forslag.

a) Rolf Barry Berg foreslo i e-post at Urskog Forts venner inviterer Forsvarsmuseets venner til omvisning på fortet i 2018. Rolf Barry-Berg tilbyr seg å guide om fortets historie. Deltakerne vil også bli invitert til en kortere fagmilitær diskusjon om fortets strategiske betydning og stridsutholdenhet. Det foreslås en enkel servering.

Forslaget ble bifalt.

b) Brita Toverud foreslo i e-post at fortet overtar uniformen som ble laget til 1808-spelet.

Årsmøtet vurderte det slik at uniformen ikke har noen tilknytning til fortet, og at det undersøkes om A- H Bygdetun kan være en mer heldig plassering.

6. Planer for 2017

Ragnar Heide opplyste at kommunen etter anmodning fra venneforeningen anskaffer nye puter til møblene i peisestuen, samt at peisen blir reparert. Til putene anskaffes putekasser.

I kommandantboligen er det planer om å borre etter vann for å få bedret vannkvaliten.

Venneforeningen påtar seg guideoppdrag etter behov.

Dagfinn Lunner Jens-Kristian Waaler

Møtereferent protokollunderskriver