Menu

Årsmelding for Urskog forts venner 2016

Godkjent på årsmøte 27. april 2017

Ved årsmøte 12. mai 2016 ble følgende styremedlemmer gjenvalgt fram til årsmøte i 2016:Ragnar Heide, leder, Dagfinn Lunner, sekretær, Rolf Barry-Berg og Jens-Kristian Waaler som styremedlemmer. Ragnar Heide har ivaretatt kassererfunksjonen.

Styrets arbeid
Styret har søkt å ivareta fortets interesser på beste måte. Styret har hatt løpende kontakt via e-post og telefon.

Aktiviteter ved fortet
Fortet er et friluftsmuseum og arena for kultur, læring og frivillighet.

Fortet besøkes av privatpersoner, lag og foreninger. Fortet er benyttet til møter og samlinger. Det kan nevnes bryllup, barnebursdag, Tertitten 4H, Aurskog historielag, ulike sommeravslutninger m.v.

Venneforeningen arrangerte 3. september 2016 militærhistorisk tur til Ørje fort og Karl den 12. oppmarsområde i Holmedal i Sverige før angrepene på Norge i 1716 og 1718.

Urskog Fort brukes og leies ut Aurskog-Høland kommune. Fast årlig bruker er Den kulturelle skolesekken. Andre leietakere er barnehager, barneselskaper, sanitetsforeninger, private bedrift, menigheter. Det har også vært et Halloween arrangement på fortet.

Venneforeningen vedlikeholder og utvikler Urskog forts hjemmeside på internett. Nettadressen er www.urskogfort.net som det er trafikk på. Via hjemmesiden kommer spørsmål om fortet og forespørsler om guiding som venneforeningen besvarer.

Aurskog-Høland Rotary Klubb har som i tidligere år tatt seg av vedlikehold av utomhusarealene vår og høst.Klubben har satt i gang restaurering av hovedporten med tilhørende gjerde som ventes ferdig i 2017.

Økonomi
Venneforeningen hadde pr. 31.12.16 kr. 11.749,49 innestående i Aurskog Sparebank.

Økonomien er basert på medlemskontingent og foreningsstøtte fra Aurskog Sparebank.

Medlemmer

Foreningen hadde ved utgangen av året 17 betalende medlemmer. Medlemmene er fordelt på enkeltpersoner, bedrifter og lag og foreninger. Det kan arbeides mer med å rekruttere flere medlemmer.