Menu

Årsmelding for Urskog forts venner 2012

Ved årsmøte 13. mars 2012 ble følgende styremedlemmer gjenvalgt fram til årsmøte i 2013:

Ragnar Heide, leder, Dagfinn Lunner, sekretær, Hilde Wallander Bjerkely og styremedlem

Rolf Barry-Berg, styremedlem. Ragnar Heide har ivaretatt kassererfunksjonen.

Styrets arbeid

Styret har søkt å ivareta fortets interesser på beste måte.

I 2012 har det spesielt vært arbeidet med internett hjemmeside og Fortets Dag.

Aktiviteter ved fortet

Fortet er et friluftsmuseum og arena for kultur, læring og frivillighet.

Fortet besøkes av privatpersoner, lag og foreninger. Lokale lag har benyttet fortet til møter og samlinger. Gjennom den kulturelle skolesekken har alle 3. klassene i kommunen besøkt fortet.

Aurguidene har påtatt seg guideoppdrag ved fortet.

Aurskog-Høland Rotaryforening har som i tidligere år tatt seg av utomhusarealene. Foreningen har satt i gang arbeid med å restaurere inngangsporten som er bygget i smijern.

Fortets Dag ble arrangert for andre gang 25. august 2012 og hadde ca 70 besøkende. Programmet besto av uniformskavalkade og saluttering i regi av Frederiksten Artillerie Compagnie, foredrag om hvor moderne Urskog fort egentlig var ved Rolf Barry-Berg, og minikonsert ved Kristin Lotterud, Ellen Waaler, Gun Kari Fjæren Kverne, Linda Janne Løvland og Richard Morgan. Et enkelt serveringstilbud ble organisert av Tertitten 4H.

Venneforeningen etablerte og lanserte på en egen pressekonferanse i juni 2012 Urskog forts hjemmeside. Nettadressen er www.urskogfort.net. Hjemmesiden har av i løpet av året hatt 997 besøkende.

I forbindelse med fortets dag er det produsert en videofilm som er lagt ut på fortets hjemmeside. Alle sponsorer har fått et eksemplar av filmen.

Urskog fort er omtalt i den lokalhistoriske boken Veiviser til kulturminner i Aurskog-Høland som ble gitt ut av Aurskog-Høland kommune i 2012.

Grunnskolen i Aurskog-Høland har høsten 2012 benyttet kommandantboligen til undervisningsformål.

Venneforeningen har kjøpt inn 3 nye utendørskrakker. Disse kom på plass våren 2012.

Økonomi

Venneforeningen hadde pr. 31.12.12 kr. 10.248,98 innestående i Aurskog Sparebank.

Det har i 2012 vært brukt midler på etablering og drift av hjemmeside og til gjennomføring av Urskog forts dag herunder videofilm. Aurskog sparebank, lokalt næringsliv og Aurskog-Høland kommune har bidratt med midler til Fortets Dag.

Medlemmer

Foreningen har ved utgangen av året 17 medlemmer fordelt på enkeltpersoner, bedrifter og lag og foreninger. Arbeidet med å aktivisere flere medlemmer vil være et viktig styrearbeid fremover.