Menu

Ingeniørkaptein Lie

Urskog Fort – Da kaptein Lie skulle ta Urskog-Hølandsbanen fra Lierfoss til Sørumsand

Hentet fra boka "Fra mitt liv som diplomat" av Michael Lie. Lie var offiser og arbeidet for den norske stat i flere land. Boka som kom ut i 1929 på Gyldendal Norsk Forlag er

basert på brev hans kone sendte til Michaels foreldre; forfatteren Jonas Lie og frue Thomasine.

Første kapittel i boka heter "Urskog" og omfatter brev i forbindelse med festningsanlegg ved Urskog, besøk av de militære autoriteter,

befalsøvelser i Urskogtrakten, Urskogbanen og flytting til Stockholm.

Fra boka gjengis i avskrift:

Høsten 1901 blev jeg som ingeniørkaptein beordret op til Lierfos ved Urskogbanen for at planlægge og bygge Urskog fort. Fortet skulde opføres på en skogklædt høide midt oppe i skogen og vi leiet os i den anledning ind på en bondegård i nærheten.

Vi flyttet derop med møbler, flygel og min ridehest. Det viste sig at hesten ikke kunde rummes i de lave jernbanevogne på den smalsporede Urskogbane. Jeg red derfor avsted samtidig med toget, som imidlertid ikke gik hurtigere end at jeg kunde nå det igjen på hver station.

Må også fortælle Dig om vor sidste lørdags bytur. For da blev vor tålmodighet sat på en hård prøve.

Toget - den smalsporede Urskogbane - lot nemlig til helt at ville utebli, og da vor kusk og pike hadde fået fri, var alle broer for tilbagetog til vort hjem avkastede.

Efter en lang venten oplyste Michael stationsmesteren, at det var os meget maktpåliggende at komme til byen om aftenen, og at hvis toget ikke snart kom, vilde dette ikke kunne la sig gjøre, da vi isåfald ikke vilde kunde række det korresponderende tog på Sørumsanden.

Plutselig hører vi stationsmesteren ta telefonen og si: "Hvor blir toget av.

Jaså har maskinen sprukket. Dere får fyre op på reservelokomotivet så fort Dere kan, for kaptein Lie skulde så nødvendig til byen". En stund efter hørte vi en svær pæs og pusting og så kom toget dampende rundt svingen. Da vi passerte næste station var det ikke vanskelig i de mildest talt utålmodig utseende ansigter at læse, at der også blant passagererne der var flere "som nødvendig skulde til byen".