Menu

Historisk spill om Urskog fort og krigen som aldri kom

I 2005 var det 100 år siden unionsoppløsningen med Sverige fant sted. Forut for dette var det stor spenning mellom Norge og Sverige og Urskog fort ble satt under militær kommando. Forhandlingene og forliket med Sverige om en fredelig oppløsning av unionen gjorde at det aldri ble løst et skudd fra fortet. For de som var mobilisert til tjeneste på fortet var likevel spenningen stor.

Aurskog-Høland kommune nedsatte i 2004 en arbeidsgruppe med ordfører Karin Gulbrandsen som leder til å drøfte hva slags arrangement kommunen skulle ha ved 100 årsmarkeringen av unionsoppløsningen. Det endte opp med et historisk spill som ble spilt tre ganger i slutten av august 2005. Spillet er skrevet av Håkon Qviller fra Frogn, og han var samtidig regissør. Musikken til spillet er skrevet av Richard Morgan fra Løken. Han hadde samtidig den musikalske ledelsen under spillet.

Spillet ble satt opp med et stort antall frivillige aktører, barn, ungdom, kvinner og menn, eldre og yngre. Spillet fikk stor oppmerksomhet og ca. 1250 tilskuere. Romerike Blad ga honnør med å uttale at kulturdugnaden ga resultater.

Spillet ble satt opp på nytt i 2006.

Spionvisa Klikk for å se teksten til sang fra spillet!Se Bilder fra Historisk spill 2006