Menu

Årsmelding for Urskog forts venner 2011

Ved årsmøte 6. desember 2011 ble følgende styremedlemmer gjenvalgt fram til årsmøte i 2012:

Ragnar Heide, leder og kasserer

Dagfinn Lunner, sekretær

Hilde Wallander Bjerkely, styremedlem

Styrets arbeid

Styret har søkt å ivareta fortets interesser på beste måte.

Aktiviteter ved fortet

Fortet er et friluftsmuseum og arena for kultur, læring og frivillighet.

Flere lokale lag og privat personer har benyttet fortet til møter og samlinger.

Den kulturelle skolesekken avlegger fortet ett årlig besøk.

Forsvaret på Kjeller har benyttet fortet ved to anledninger til samlinger.

Aurskog-Høland Rotaryforening har som i tidligere år tatt seg av utomhusarealene. Foreningen har satt i gang arbeid med å restaurere inngangsporten som er bygget i smijern.

Fortets Dag ble arrangert for første gang 16. juli 2011. I den anledning ble det satt opp ekstrabuss fra Bjørkelangen stasjon. Det var organisert et enkelt serveringstilbud denne dagen. Jens Kristian Waaler sto for guiding av besøkende.

Priveten, samt det ene uthuset er malt opp utvendig. Priveten er også vasket innvending.

Økonomi

Venneforeningen hadde pr. 31.12.11 kr. 13.453,62 innestående i Aurskog Sparebank. Midlene er fra gaver og medlemskontingent.

Medlemmer

Foreningen har ved utgangen av året 15 medlemmer fordelt på enkeltpersoner, bedrifter og lag og foreninger. Arbeidet med å aktivisere flere medlemmer vil være et viktig styrearbeid fremover. Styret beklager at arbeidet med å få inn medlemskontingent ikke har vært gjort tilfredsstillende.

Planer fremover

Istandsetting av uteareal, samt noe beplantning

Fremskaffe noe dekketøy i kommandantboligen

Lage informasjonsbrosjyre

Enkel trykksak om venneforeningen

For venneforeningen, Dagfinn Lunner (s)

Årsmelding 2011

Erstatt denne teksten med ditt eget innhold.