Menu

Velkommen til Urskog Forts nettside

Urskog fort er en arena for kultur, læring og frivillighet.
Åpent for publikum hele året. Et ideelt turmål for hele familien.
Forespørsler om guiding: Aurskog-Høland kommune, innbyggertorget, tlf.: 63 85 25 00
Web. redaktør: Dagfinn Lunner

Unionsoppløsningen 1905 ble markert

7. juni 2023 var det markering av unionsoppløsningen med Sverige i 1905. Det var mange som hadde møtt opp for å høre musikalske innslag ved Aurskog skolekorps og Emma og Richard Morgan. Unionsflagget ble firet til fordel for det norske flagget og det var laget til en quiz-løype. Det var gratis adgang samt gratis pølser og brus.

Arrangør: Aurskog-Høland kommune, Aurskog-Høland Rotaryklubb, Aurskog historielag og Urskog forts venner.

Les ny artikkel fra Rolf Barry-Berg om Urskog fort som et ledd i frigjøringen fra Sverige.

Venneforeningen kan tilby guiding, ta kontakt med kommunen på tlf.: 63 85 25 00

Aurskog-Høland rotaryklubb har sørget for belysning av fortet

Venneforeningen takker Aurskog sparebank for økonomisk gavepakke i 2023

Utleie av fortet skjer ved henvendelse til Aurskog-Høland kommune,

tlf.: 63 85 25 00.