Menu

Velkommen til Urskog Forts nettside

Urskog fort er en arena for kultur, læring og frivillighet
Åpent for publikum hele året. Et ideelt turmål for hele familien
Forespørsler om guiding: Aurskog-Høland kommune, servicekontoret, tlf.: 63 85 25 00
Web. redaktør: Dagfinn Lunner


Årsmøte i Urskog forts venner torsdag 27. april 2017

Det innkalles til møte 27. april kl. 1900 på Urskog fort.

Dagsorden:

1. Konstituering

2. Årsmelding 2016

3. Regnskap 2016

4. Valg av styre

5. Innkomne forslag. Må meldes innen 20. april til Ragnar Heide, e-post: ragnar.heide@ahk.no

6. Budsjett og planer for 2017. Kontingent for 2017.

Nyhet mars 2017:

Venneforeningen har mottatt kr. 5.000 fra Aurskog Sparebank til aktiviteter ved fortet i 2017.

Venneforeningen takker for beløpet.

Minnerik militærhistorisk tur til Sverige lørdag 3. september 2016

Denne gang var målet Ørjefortene og Karl 12s oppmarsjområde i Holmedal i Sverige for angrepene på Norge i 1716 og 1718.

		

En minibuss med 9 personer dro fra Bjørkelangen stasjon om morgenen 3 september i sol og vakkert vær, og sjåfør var Ragnar Heide som også sørget for medbragt kaffe og boller.

Første stopp ble Ørjefortene ved Ørje sentrum, og Nordre Fort ble grundig forklart av guiden Rolf Barry-Berg som både er tidligere offiser og spesialist på befestninger. Vi diskuterte hvilken rolle fortet hadde da det ble bygget like før 1905, og hvordan det kunne angripes av svenske tropper.

Fortet eies i dag av kommunen og informasjonstavlene er utarbeidet av Forsvarsbygg. Fortet består også av et mindre fort like sør for anlegget, og en kanonstilling lenger nord på vestsiden av Rødenessjøen. I alt var bemanningen i 1905 ca 1300 mann med et større antall kanoner og mitraljøser.

Vi diskuterte også sammenhengen av forsvarslinjen som fortsetter langs vassdraget mot Hemnes- og hvilken rolle Ørjefortene og Urskog fort spilte som fremskutte forsvarsanlegg foran Glommalinjen som var hovedforsvarslinjen i 1905.

Samtidig benyttet vi den oversiktlige plasseringen til å diskutere ferdselsårene fra Halden til Christiania som i lang tid gikk langs Haldenvassdraget mot Hemnes/Løken og videre til Fetsund. Spesielt om vinteren var dette raskeste vei.

Samtidig ble det diskutert om Basmo Skanse egentlig lå på feil sted, da den lå til siden for denne transportveien. Den kom da heller aldri i kamp.

Etter kaffepause på festningsmurene bar det ivei til lunch i Årjäng før vi dro tilbake til Holmedal og traff vår lokale guide Ingemar Lindgren som også er eier av Hajom Skans- en sentral liten festning i forbindelse med Karl 12 s angrep på Norge. Først var det orientering om Holmedal før og i dag, før vi besøkte ?Karl 12s Stuga? på prestegården like ved kirken. At Karl 12 aldri bodde i ?stugan? var for øvrig en interessant opplysning.

Derimot var Karl 12 svært aktiv både i 1716 og i perioden opp mot 1718 i Holmedal, da han valgte dette som oppmarsjområde begge gangene. Han benyttet også vassdragene som transportåre både sommer og vinter.

Foran angrepet i 1718 bygget han Hajom Skans som et befestet fremskutt forsyningslager. Kampene i 1716 hadde vist ham at han hadde strukket forsyningslinjene for langt, og en av grunnene til tilbaketoget 1716 var bl a mangel på ammunisjon, mat og tyngre våpen. Ingemar avsluttet en morsom og fyldig beretning om Hajom Skans oppå selve skansen, kombinert med kaffe og boller med mer til alle deltakerne.

Tilbakeveien gikk over Töcksfors og Ôstervallskog hvor Karl 12 også hadde angrepsveiene- og hvor nordmenn også brukte vassdraget for tømmertransport fra Mangen-vassdraget og ut i Stora Lee før det ble fraktet over land inn igjen i Haldenvassdraget ved Otteid. Det var for å forenkle bl a denne transportmåten at Sootkanalen senere ble bygget.

Deltakerne fikk derved oppleve de geografiske stedene for flere av aktivitetene som har berørt Aurskog-Hølandsområdet gjennom flere hundre år.

	

Nyheter:


Urskog forts venner har fått tilskudd fra Aurskog Sparebank med kr. 5000 til drift og aktiviteter i 2016.


Eldre nyheter - 28.10.12

Film fra fortets dag er presentert! Klikk her


Nyheter - oppdatert 26.08.12

Vellykket dag på Fortets dag lørdag 25. august 2012

I overkant av 70 personer møtte opp på Fortets Dag. Det var lagt opp til et variert program. Fredriksten Artillerie Compagnie viste fram militæruniformer fra tiden 1716-1905. Rolf Barry-Berg kåserte om hvor moderne fortet egentlig var. Hans hovedkonklusjon var at fortet var svært så moderne i 1905, men at fortet raskt kunne blitt satt ut av kraft fordi det ikke hadde noen militær støtte i nærheten.

Publikum fikk deretter demonstrert bombekaster, kanon og fotmorter. Lyden fra disse kunne nok høres helt til Bjørkelangen.

Minikonserten vakte minner fra "Spillet om Urskog fort og krigen som aldri kom" som ble satt opp i 2005 og 2006. Kristin Lotterud og Ellen Waaler bidro her med fin sang akkompangert av Richard Morgan.

Konserten ble avsluttet med gode melodier på sang fra Gunn Kari Fjæren Kverne og Lina Janne Løvland.

http://www.urskogfort.net/8/bildegalleri/?filter=5

Følgende bidro med finansieringen av arrangementet: Aurskog Sparebank, REMA 1000, Aurskog, Haugerud Bilsenter as, Foodman AS, Aarstad & Sønner as, Killingmo & Tønsberg as, EIK senteret, Bakke AS, Westreng Maskinforretning AS, Holtans, Bygger`n Lierfoss, Huser Entreprenør AS og Aurskog tannlegesenter as.